ขอเชิญชวนรำบวงสรวงคุณย่าโม องค์ประจำเทศบาล ปี 2566

  เทศกาล "ดนตรีริมน้ำ" ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

  เตรียมสถานที่พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลโพธิ์กลางหลังใหม่

  ”วันเทศบาล ประจำปี 2566 “ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประกอบพิธีทำบุญ