วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางซอย ๑๐ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแคบ หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๖๐๐ นม. เข้าศูนย์บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท้าวสุรนารีพร้อมฐาน ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง