วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ บ้านหนองปรือหมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยย่อยเธียรวรรณ ข้างบ้านเลขที่ ๕๒ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยย่อยรวมวิทย์ ข้างบ้านเลขที่ ๗๕๐ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเทพพิมาน ๓ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยย่อยเธียรวรรณ ข้างบ้านเลขที่ ๓๔๔ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๔๓ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๘๔ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถโดยสาร (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นง ๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๕ ถึงซอย ๖ ซอย ๘ ถึงซอย ๙ และซอย ๙ ถึงซอย ๑๐ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง