วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2566
จ้างจ้างงานออกแบบและรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๑ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ บริเวณภายในซอย 11 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยผสมสำเร็จรูป จำนวน 1,550 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ บริเวณภายในซอย 11 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเต็นท์ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อดอกไม้สด โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก 200 ตัว) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง