วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2565
ซ่อมแซมรถโดยสาร (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นง ๙ นครราชสีมา
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมารำวงย้อนยุค ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาสาธิตการทำอาหารไทยและของดีตำบลโพธิ์กลาง และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำเวที ประดับไฟบนเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ (แสง สี เสียง) และจอ LED โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดหาวัสดุตกแต่งสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าไฟประดับ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลางประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเต็นท์ โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง