วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการก่อสร้าง โอนตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ โครงการ)
23  มิ.ย. 2566
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ โครงการ)
21  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งบธ ๙๑๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๘๘๑ (ข้างร้านอุ๊วัสดุก่อสร้าง สาขาหนองไผ่) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยคาวบอย บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยดู่หมื่นไวย์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง