วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่หวาน ช่วงที่ ๓ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยยอดสุรินทร์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตรงข้ามตลาด ช. ถึงถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๙ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ (โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางสี่แยกไฟแดงบ้านหนองไผ่ - ตลาดหนองปรือ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณตลาด กรซย. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง