วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยวาสนา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เต็นท์ จำนวน ๒ หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 464 ถึงบ้านเลขที่ 790 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยกรีนเฮ้าส์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 656 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 26 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยไผ่หวาน ข้างบ้านเลขที่ 246 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางไปตลาดช้าง ซอย 5 ถึง ซอย 6 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางไปบ้านพักพันพัฒนาที่ 2 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง