วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางสี่แยกไฟแดงบ้านหนองไผ่ - ตลาดหนองปรือ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณตลาด กรซย. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบสระน้ำหนองปรือ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางสี่แยกไฟแดงบ้านหนองไผ่ - ตลาดหนองปรือ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างจัดหาบัตรพร้อมสายคล้อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง