วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียง และเวที ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเต็นท์โดม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยวาสนา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เต็นท์ จำนวน ๒ หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 464 ถึงบ้านเลขที่ 790 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยกรีนเฮ้าส์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 656 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 26 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยไผ่หวาน ข้างบ้านเลขที่ 246 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง