วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิต) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-6424 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8562 นครราชสีมา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจการให้กับเทศบาล เช่น ค่าซ่อมไฟฟ้าโรงสูบน้ำประปา ค่าเปลี่ยนถ่ายถังกรองน้ำ ปะยางรถ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-4880 นครราชสีมา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 50 คน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผอ-๓๓๖๗ นครราชสีมา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง