วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน ๔๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถบดแบบสั่นสะเทือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บริเวณบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.ย. 2563
ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งตามโครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด IP Camera ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง