วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2563
จ้างจ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน ๔๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถบดแบบสั่นสะเทือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บริเวณบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.ย. 2563
ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งตามโครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง