วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete กลุ่ม ๑๔ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีคัดเลือก
3  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete เส้นทางไปบ้านพักพัฒนาที่ ๒ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีคัดเลือก
2  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คษค ๙๖๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๖๐๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง