วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำที่จอดรถพร้อมป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาต่อพ่วงรถจักรยานยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ่อน้ำสาธารณะ (สระหนองค่อม) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเฉลิมพระเกียรติ ซอยสำนักสงฆ์ ธรรมวินัยพุทธโอษฐ์ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสุวรรณทวีทรัพย์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองน้อย บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง