เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หอกระจายข่าวไร้สาย จำนวน 64 เครื่อง

    รายละเอียดข่าว

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หอกระจายข่าวไร้สาย จำนวน 64 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 64 จุด ภายในตำบลโพธิ์กลาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

    เอกสารประกอบ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หอกระจายข่าวไร้สาย จำนวน 64 เครื่อง
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2559