วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยฤาษี บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อโคมไฟถนนสาธารณะ LED ขนาด 50 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 ชุด เพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-4881 นครราชสีมา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 995 (ช่วงที่ 2) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Samsung CPL-680) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Ricoh SPC 250 ND) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Canon สีดำรุ่น MF3010 จำนวน 9 ตลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการอบรมทบทวนหน่วยกู้ชีพตำบลโพธิ์กลาง ในวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อหินคลุก จำนวน 600 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง