วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้งธงชาติ และติดตั้งธงรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยวงเดือน , สง่านขนาดใหญ่ (สว่านโรตารี) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้งธงชาติ และติดตั้งธงรัชกาลที่ ๑๐
22  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ (EMS) หมายเลขทะเบียน ผต ๔๘๗๔ นครราชสีมา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ (EMS) หมายเลขทะเบียน ผต ๔๘๗๔ นครราชสีมา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง (ชนิดด้ามปืน แบบปรับฝอยได้) จำนวน ๑ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ถังเคมีดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์) จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง