วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 1,500 ลิตร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก 200 ตัว) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างจ้างงานออกแบบและรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๑ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ บริเวณภายในซอย 11 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยผสมสำเร็จรูป จำนวน 1,550 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ บริเวณภายในซอย 11 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง