วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาย้ายกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาย้ายชุดคอยล์เย็นและย้ายท่อน้ำยาแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๑๐๙ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๒ ถึง ซอย ๗ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยแจ่มใส บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทงานถนนผิว Asphaltic Concrete จำนวน ๒ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทงานระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๓ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง