เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


เร่งสร้างศูนย์พักคอย (SQ.) สโมสรกรมทหารราบที่ 23 ช่วยเหลือประชาชนชาวโพธิ์กลาง


วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00-19.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองช่าง ผอ.กองสาธารณสุข อสม. ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเร่งสร้างศูนย์พักคอย (SQ.) สโมสรกรมทหารราบที่ 23 ช่วยเหลือประชาชนชาวโพธิ์กลางที่ต้องสัมผัสกับความเสี่ยงโควิด และป้องกันนำเชื้อไปแพร่ในชุมชน (หากติด) กั้นฉากเสร็จ ประกอบเตียง ปูที่นอน จัดของใช้ วางระบบเลขห้องแยกหญิง-ชาย ทำความสะอาด เสร็จเรียบร้อยสวยงาม มีมาตรฐาน เหลือติดกล้องวงจรปิด และจัดจุดคัดกรองนิดหน่อย พร้อมให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและกรรมการมาประเมินรอบสุดท้าย ก็เปิดศูนย์พักคอยตำบลโพธิ์กลางได้เลย สำหรับผู้ใหญ่บ้านที่จองคิวให้ชาวบ้านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และผู้ที่สัมผัสแต่พื้นที่บ้านไม่เอื้ออำนวยให้อยู่แยกกันได้ กรุณารอวันพรุ่งนี้ก่อน
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11