เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ตรวจแนะนำในการจัดเตรียมสถานที่ SQ. สโมสรกรมทหารราบที่ 23 เพื่อการประเมินความพร้อม


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ต้อนรับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด และ พ.อ.สมภพ ภาระเวช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 23 พร้อมคณะ มาตรวจแนะนำในการจัดเตรียมสถานที่ SQ. สโมสรกรมทหารราบที่ 23 เพื่อการประเมินความพร้อมในวันพฤหัสบดีนี้ และเร่งรัด เจ้าหน้าที่กองช่าง-สาธารณสุข จัดปรับสถานที่ตามข้อแนะนำทั้งการกั้นพื้นที่ จุดรับส่งอาหาร จุดคัดกรอง ห้องตรวจฉุกเฉิน จุดรับส่งต่อ จุดห้องน้ำผู้พักคอย-ของเจ้าหน้าที่ เตียงนอน ห้องอำนวยการ การกำจัดสิ่งปฎิกูล จุดจอดรถ จุดทานอาหาร จุดรับขยะอันตราย ซึ่งสถานที่มีความลงตัว บริหารจัดการง่าย สะดวกกับทุกฝ่าย เป็นที่พึงพอใจของกรรมการ
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11