เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2563


วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 63
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วม การเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ มีเป้าหมายให้ถนนในชุมชนปลอดซึ่งอุบัติเหตุ ให้ความรู้ด้านการจราจร การขับขี่ปลอดภัย วินัยการจราจร ตลอดจนกฏหมายข้อบังคับในการใช้รถ-ใช้ถนน
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2020-07-31
2020-07-17
2020-07-14
2020-07-03
2020-07-01
2020-06-26
2020-06-24
2020-06-15
2020-03-16
2020-02-25