เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563


วันที่ 7 สิงหาคม 2563  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จัดทำโครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563  เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ควมเข้าใจ และความพร้อมในการเตรียมรับสถาณการณ์ที่จะเกิดขึ้น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับผู้ปฏิบัติหน้างานป้องกันฯ  โดยมี ว่าที่ ร.ต.ทศพล ขุนภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นประธานเปิดการอบรม และผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย จนท.ทหารปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย จากหน่วย ช.2, ช.พัน 201, ช.พัน 202, ร.23, กรซย., กอง พธ.พล ร.3, กอง สพบ.พล ร.3. พัน.สร.3 และ อพปร.หมู่บ้าน ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2020-08-24
2020-08-19
2020-08-07
2020-07-31
2020-06-26
2020-06-15
2020-02-25
2019-11-08
2018-10-31