เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะมูลฝอย

        

วันที่ 4 กันยายน 2561
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการฯ โดยมี นางทัศนียา กองแก้ว รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ตระหนักถึงการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง(คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน) และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อลดการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชน
ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2018-09-05
2018-09-04
2018-08-31
2018-08-29
2018-08-24
2018-08-21
2018-08-16
2018-08-09
2018-07-28
2018-07-27