เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561


วันที่ 21 สิงหาคม 2561 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 
โดยมี นางทัศนียา กองแก้ว รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
เพื่อให้พนักงานเทศบาล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประชาชนในพื้นที่ และนักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร วินัยในการใช้ถนน การมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดจำนวนของอุบัติเหตุทางถนน 
ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

2019-04-03
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-01
2019-01-31
2019-01-30
2018-10-31
2018-08-31
2018-08-29