เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

        

วันที่ 9 สิงหาคม 2561
เทศบาลจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี2561 นำโดยนางทัศนียา กองแก้ว รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และผู้ปกครอง เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่ที่ได้เลี้ยงดูลูกมา และแสดงถึงความรักที่มีต่อกันระหว่างแม่และลูก 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2018-09-05
2018-09-04
2018-08-31
2018-08-29
2018-08-24
2018-08-21
2018-08-16
2018-08-09
2018-07-28
2018-07-27