เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

        

วันที่ 27 มีนาคม 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขและแมวที่ถูกต้อง และมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ทบทวนทักษะการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้กันอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลโพธิ์กลาง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2018-04-19
2018-03-28
2018-03-27
2018-03-23
2018-01-29
2017-12-13
2017-12-13
2017-11-23
2017-10-30
2017-10-06