เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การรับตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

        

การรับตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
ครั้งที่ 1/ 2561 วันที่ 29 มกราคม 2561
เวลา 09.30-12.00น.
โดย
1.นายพิเชษฐ์ คิดเห็น ประธาน
2.ว่าที่ร้อยตรี สุนทร ณรงค์ กรรมการ
3.นางพรพรรณ เพ็งเจริญ กรรมการ
4.นางสมใจ เข็มทอง กรรมการ
2018-03-23
2018-01-29
2017-12-13
2017-12-13
2017-11-23
2017-10-30
2017-10-06
2017-10-05
2017-09-15
2017-09-08