เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่

        

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 
นำโดยนายกอำพร มณีกรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวตำบลโพธิ์กลาง ร่วมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ 
ด้วยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ หรือแหล่งชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น โดยเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างขวัญกำลังใจ ร่วมบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อความสมานฉันท์และปรองดองกัน
ณ วัดหนองพลวงน้อย
2018-03-23
2018-01-29
2017-12-13
2017-12-13
2017-11-23
2017-10-30
2017-10-06
2017-10-05
2017-09-15
2017-09-08