เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะมูลฝอย

        

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ตระหนักถึงการค้ดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ในครัวเรือน ส่งเสริมให้นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ลดการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2018-09-05
2018-08-31
2018-08-29
2018-08-21
2018-07-28
2018-04-19
2017-08-08
2017-08-08
2017-08-04
2017-08-03