เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะมูลฝอย


วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ตระหนักถึงการค้ดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ในครัวเรือน ส่งเสริมให้นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ลดการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

2019-04-03
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-01
2019-01-31
2019-01-30
2018-10-31
2018-08-31
2018-08-29