เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์ต้นแบบประจำอำเภอ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เทศบาลจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ

เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจบทบาท  หน้าที่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่  คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  สมาชิกสภา  คณะกรรมการชุมชน

2019-04-03
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-01
2019-01-31
2019-01-30
2018-10-31
2018-08-31
2018-08-29