เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครราชสีมา (ศูนย์ต้นแบบประจำอำเภอ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

        

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เทศบาลจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ

เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจบทบาท  หน้าที่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่  คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  สมาชิกสภา  คณะกรรมการชุมชน
2018-09-05
2018-08-31
2018-08-29
2018-08-21
2018-07-28
2018-04-19
2017-08-08
2017-08-08
2017-08-04
2017-08-03