เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

         วันที่ 26 ตุลาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จัดโครงการฯ 
โดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้ความรู้เกี่ยวกับ
1.หลักเกณฑ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 
2.การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
3.การสร้างกระบวนการมีส่วนรjวมในการทำงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีการบริหารจัดการ ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง2018-01-29
2017-12-13
2017-12-13
2017-11-23
2017-10-30
2017-10-06
2017-10-05
2017-09-15
2017-09-08
2017-09-08