เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

         วันที่ 26 ตุลาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จัดโครงการฯ 
โดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้ความรู้เกี่ยวกับ
1.หลักเกณฑ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 
2.การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
3.การสร้างกระบวนการมีส่วนรjวมในการทำงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีการบริหารจัดการ ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง2018-10-31
2018-09-05
2018-08-31
2018-08-29
2018-08-21
2018-07-28
2018-04-19
2018-03-28
2018-03-27
2018-03-23