เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักชีวิต

         วันที่ 20 กันยายน2559 รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง นางทัศนียา กองแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมเปิดโครงการฯ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งเเวดล้อมมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างมีส่วนร่วมอีกด้วย 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง2018-10-31
2018-09-05
2018-08-31
2018-08-29
2018-08-21
2018-07-28
2018-04-19
2018-03-28
2018-03-27
2018-03-23