เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559

         วันที่ 16 กันยายน2559 นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
ร่วมเปิดโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน หากเกิดสาธารณภัยทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ รวมไปถึงได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชำนาญงานให้แก่พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ อพปร.และเยาวชนอีกด้วย
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง2018-08-09
2018-07-28
2018-07-26
2018-06-29
2017-08-16
2017-08-12
2017-08-11
2017-08-11
2017-08-09
2017-08-08