เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559

         วันที่ 16 กันยายน2559 นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
ร่วมเปิดโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน หากเกิดสาธารณภัยทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ รวมไปถึงได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชำนาญงานให้แก่พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ อพปร.และเยาวชนอีกด้วย
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง2018-10-31
2018-09-05
2018-08-31
2018-08-29
2018-08-21
2018-07-28
2018-04-19
2018-03-28
2018-03-27
2018-03-23